Teelt

Over de teelt

Naast het aardappelhandelsbedrijf Galathea BV heeft de familie Van Nieuwenhuijzen een eigen akkerbouwbedrijf: Willemshof. Op 180 hectare worden naast aardappelen ook andere gewassen geteeld om de grond rust te geven. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met collega-akkerbouwers. Ons bedrijf beschikt over een aardappelopslag met 3.000 ton die gebouwd is in 2015. Door te werken met de nieuwste klimaattechnieken kan de kwaliteit worden gewaarborgd om bijna jaarrond te kunnen leveren. Al onze aardappelen zijn gecertificeerd. Dit kan de certificering Voedselveiligheid Akkerbouw (VVAK) zijn of GlobalGAP. Bekijk hier onze certificaten.

Bekijk hoe onze aardappelen groeien.

Aardappelen net geteeld en klaar om te exporteren
Aardappelteelt Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee Nederland

Van poten tot rooien

De aardappelen worden gepoot in maart en april zodra de kleigrond voldoende is gedroogd. Het liefst zien we dat vorst in de wintermaanden de structuur van de grond heeft verbeterd. In één werkgang wordt het land klaargemaakt, gepoot, meststoffen en een knolbehandelingsmiddel toegediend. Tenslotte wordt de rug direct volledig aangeaard. Gedurende het groeiseizoen wordt het gewas regelmatig bemest en beschermd tegen ziektes als phytophthora. Omdat zoet water in voldoende mate beschikbaar is kan beregend worden wanneer nodig. Naast de groei verbetert dit de kwaliteit van de aardappel omdat hij ongestoord kan groeien. In september en oktober worden de aardappelen gerooid en opgeslagen.

Van poten tot rooien

De aardappelen worden gepoot in maart en april zodra de kleigrond voldoende is gedroogd. Het liefst zien we dat vorst in de wintermaanden de structuur van de grond heeft verbeterd. In één werkgang wordt het land klaargemaakt, gepoot, meststoffen en een knolbehandelingsmiddel toegediend. Tenslotte wordt de rug direct volledig aangeaard. Gedurende het groeiseizoen wordt het gewas regelmatig bemest en beschermd tegen ziektes als phytophthora. Omdat zoet water in voldoende mate beschikbaar is kan beregend worden wanneer nodig. Naast de groei verbetert dit de kwaliteit van de aardappel omdat hij ongestoord kan groeien. In september en oktober worden de aardappelen gerooid en opgeslagen.

Galathea controle van aardappelen

Precisielandbouw

Gedurende het teeltproces wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van precisielandbouw om een zo laag mogelijke footprint te creëren en om zo efficiënt mogelijk te werken. De pootafstand van de aardappelen varieert op basis van de grondsoort en zwaarte (afslibbaarheid). Er wordt bemest op basis van bodem- en plantgegevens. Voor het uitvoeren van de gewasbescherming worden wekelijks metingen uitgevoerd en het gewas nauwgezet gevolgd. Er wordt nooit meer gespoten dan absoluut noodzakelijk is. Door het registreren van de opbrengst kan deze waardevolle data worden ingezet om meer te leren over het perceel en de vervolgteelt. Na de aardappelen wordt wintertarwe gezaaid om de grond rust te geven.

galathea bezig met de teelt van aardappelen