Over ons

De familie Van Nieuwenhuijzen

In 1895 kwam het boerengeslacht Van Nieuwenhuijzen op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee terecht. Zij betrokken de boerderij Willemshof aan de Galathesedijk in Ooltgensplaat. Een boerderij uit begin zeventiende eeuw. Destijds ging het om een gemengd bedrijf met akkerbouw en koeien. Gedurende de Tweede Wereldoorlog werd de boerderij door de Duitse bezetters gesloopt omdat gevreesd werd voor een geallieerde invasie. In 1948 werd de Willemshof herbouwd. Het werd toen een volledig akkerbouwbedrijf met de focus op de aardappelteelt.

De huidige eigenaar Jacob Jan van Nieuwenhuijzen nam in 1994 het bedrijf over van zijn vader Jaap en werd daarmee de vierde generatie boer. Onder zijn leiding groeide het bedrijf tot een omvang van 180 hectare hoogwaardige akkerbouwgrond. Omdat Jacob Jan zich vooral thuis voelde in het bewaren en vermarkten van aardappelen werd besloten om de teeltwerkzaamheden door collega-akkerbouwers en loonwerkers in de regio uit te laten voeren. In 2015 is geïnvesteerd in een nieuwe aardappelbewaarplaats voor 3.000 ton. Jacob Jan en zijn vrouw Coby wonen nog steeds op Willemshof. Ook hun dochters en zoon zijn bij het bedrijf betrokken.

Galathea BV

In 1998 startte Jacob Jan van Nieuwenhuijzen handelsbedrijf Galathea BV voor het verhandelen van zijn Agria aardappelen. De bedrijfsnaam verwijst naar de Galathesedijk, waar het bedrijf is gevestigd. Galathea is een figuur in de Griekse mythologie. Het handelsbedrijf bewaart en verkoopt niet alleen zijn eigen aardappelen maar verzorgt ook de vermarkting voor samenwerkende telers. In bijna 25 jaar tijd werden lang lopende relaties opgebouwd met afnemers in heel Europa.

Galathea BV

In 1998 startte Jacob Jan van Nieuwenhuijzen handelsbedrijf Galathea BV voor het verhandelen van zijn Agria aardappelen. De bedrijfsnaam verwijst naar de Galathesedijk, waar het bedrijf is gevestigd. Galathea is een figuur in de Griekse mythologie. Het handelsbedrijf bewaart en verkoopt niet alleen zijn eigen aardappelen maar verzorgt ook de vermarkting voor samenwerkende telers. In bijna 25 jaar tijd werden lang lopende relaties opgebouwd met afnemers in heel Europa.

Persoon van Galathea aan het werk op een trekker

Al onze aardappelen zijn gecertificeerd

Bekijk de certificaten